Lpk Logo Lt

Bendrame LPK ir Vyriausybės posėdyje – dėmesys konkurencingumo ir valstybės tvarios ateities užtikrinimo priemonėms

2018 04 13

Šiandien, balandžio 13 d., pramonininkai susitiko su Vyriausybės nariais ir pateikė savo matymą, kokius sprendimus reikia priimti artimiausiu metu, siekiant užtikrinti valstybės konkurencingumą. Bendrame Vyriausybės kabineto ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidiumo posėdyje atkreiptas dėmesys į verslo aplinkos, migracijos politikos ir talentų pritraukimo,  valstybės modernizavimo, skaitmeninimo ir inovacijų, darbo jėgos apmokestinimo, biurokratinės ir administracinės naštos mažinimo, aplinkosaugos, energetikos, švietimo, transporto ir kt.  sektoriuose kylančius opiausius klausimus ir aptarė konkrečius pasiūlymus, kuriuos įgyvendinus būtų užtikrintas Lietuvos ekonomikos konkurencingumas  ir valstybės tvari ateitis.

 „Verslui labai svarbu, siekiant atlaikyti konkurenciją ir  planuojant ateities sprendimus, turėti stabilią ir prognozuojamą verslo aplinką, todėl būtina kartu su vyriausybe išdiskutuoti klausimus, kurie įtakos verslo konkurencingumą ir valstybės ekonominį stuburą.  LPK keliamų klausimų ir problemų ratas yra labai platus ir orientuotas ne tik į mūsų įmonių, bet ir į visos valstybės ekonomikos stiprinimą bei jos konkurencingumo didinimą. Valstybė dabartinėmis globalios konkurencijos sąlygomis turi įgyvendinti ambicingus tikslus, bet šių tikslų įgyvendinimas ir valstybės tvari ateitis priklauso nuo  trijų pagrindinių faktorių – finansų, žmonių ir konkurencinės aplinkos, “ – teigė LPK prezidentas Robertas Dargis.

Pasak pramonininkų, aktualiausios sritys, kuriose būtini pokyčiai, yra mokestinės ir verslo aplinkos gerinimas, švietimo sistemos kokybė, valstybės išteklių valdymas, biurokratinė našta, mokslo ir verslo bendradarbiavimas. Verslo įmonių vadovų nuomone, didžiausios grėsmės įmonių plėtrai yra didėjančios sąnaudos (žaliavų kainos ir augantys atlyginimai), darbuotojų trūkumas, mažėjantis produktyvumas ir nestabili reguliacinė aplinka. Pabrėžta ir šešėlinio verslo grėsmė, kuri iškreipia konkurencines sąlygas ir sukelia neadekvačius vartotojų lūkesčius. Būtina keisti esamą bedarbių pašalpų išmokų sistemą, nes dabar finansinė motyvacija bedarbiams grįžti į darbo rinką yra viena mažiausių ES.

Susitikime atkreiptas dėmesys, kad įtampa darbo rinkoje yra pagrindinis investicijų ir ekonomikos augimo stabdis. Todėl yra būtina išlaikyti esamus talentus bei skatinti jų pritraukimą. Labai svarbu  iš esmės keisti požiūrį į darbo jėgos įsivežimą iš trečiųjų šalių ir pradėti galvoti ne „ar įsileisti“, bet „kaip prisikviesti“ ir kaip konkuruoti su Lenkija, Latvija ar Estija spartesnėmis ir paprastesnėmis procedūromis, siekiant prisitraukti darbuotojus iš kultūriškai artimų valstybių.

Kalbėdamas apie technologinius pokyčius ir su jais ateinančius iššūkius LPK prezidentas pabrėžė, kad  inovacijų, skaitmeninimo ir robotizacijos skatinimas yra būtini, jeigu norime išlikti konkurencingais globaliose pasaulio rinkose. Pasak R.Dargio, 2017 m. bendromis LPK ir vyriausybėmis pastangomis buvo žengtas svarbus žingsnis – sukurta Pramonė 4.0 platforma, tačiau reikalingas didesnis progresas, skatinat įmones diegti naujas technologijas.

Lietuvos įmonės vis daugiau investuoja į technologinį atsinaujinimą, tad augs ir specialistų, gebančių dirbti su naujomis technologijomis poreikis. Todėl turime perorientuoti ir šių specialistų rengimo sistemą, galvojant apie jų parengimą ne tik aukštosiose mokyklose, bet ir kolegijose bei profesinėse mokyklose. Atkreiptas dėmesys į mokyklų programų ir mokytojų rengimo sistemos keitimo svarbą, nes ateityje vis labiau reikės darbuotojų, turinčių universalių žinių, vis svarbesnės bus žmogiškosios savybės ir bendrieji įgūdžiai, todėl bazinių įgūdžių suteikimas mokyklose tampa itin svarbiu.

Kalbėta apie valstybės modernizavimo svarbą ir pristatyti pramonininkų pasiūlymai įkurti už e-Valstybės vizijos įgyvendinimą ir skaitmenizacijos politikos formavimą atsakingą  tarybą, reformuoti viešąjį administravimą, taikant skaitmenines technologijas, visomis priemonėmis skatinti Pramonės 4.0 platformos įveiklinimą.

Pramonininkai Vyriausybei išsakė pastabų dėl teisėkūros procedūrų, pabrėžiant, kad yra būtina verslą įtraukti į teisėkūros ir sprendimų priėmimo procesą ankstyvojoje stadijoje. Išreikšta viltis, kad bus įsiklausoma į verslo argumentus ir sprendimai bus priimami vadovaujantis ekonomine logika bei bus atliekamas sprendimų poveikio vertinimas.

Pramonininkai priminė ir jau kurį laiką besitęsiančią atliekų pakuočių situaciją. Ilgai užtrukęs ir neaiškios baigties derybų su Aplinkos ministerija procesas skandina visą pakuočių atliekų tvarkymo sistemą, todėl prašoma Vyriausybės įsitraukimo ir tarpininkavimo ieškant taikaus ginčo sprendimo.


PASIŪLYMAI VYRIAUSYBEI

SKAIDRĖS

Susijusios naujienos

Keičiasi Lietuvos pramonininkų konfederacijos administrac...

2024 02 19
Admin Ajax

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707
Archyvas, LPK nariams aktualu, Pranešimai žiniasklaidai, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[3028],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, LPK nariams aktualu, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: