Lpk Logo Lt

Žaliojo kurso pasiūlymai – teisinga kryptis, tačiau svarbu, kad taisyklės būtų aiškios, darnios, nuoseklios ir stiprinančios įmonių konkurencingumą

2021 07 15

Europos Komisija paskelbė daugiau nei 10-ties Žaliojo kurso srities pasiūlymų paketą. Siūloma reforma paveiks Lietuvos ir ES verslą: energijos tiekėjus, pramonę, technologijų ir produktų kūrėjus, plataus vartojimo prekių ir paslaugų gamintojus. Lietuvos pramonininkų nuomone, jautriausi ir labiausiai gamintojus paveiksiantys šių pasiūlymų elementai yra Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) reforma ir ES pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo (PADKM) sukūrimas.

LPK tvirtai palaiko iniciatyvą sukurti pasienio anglies dioksido korekcinį mechanizmą (PADKM), kadangi ji yra būtina siekiant užtikrinti lygesnes konkurencijos sąlygas ES šalių įmonėms, ypač siekiant įgyvendinti ES klimato neutralumo tikslus ir atitinkamų įsipareigojimų stoką iš pagrindinių prekybos partnerių pusės.

Europos verslo organizacija „BusinessEurope“, kuriai priklauso 40 pirmaujančių pramonės ir darbdavių organizacijų iš 34 šalių ir kurios nare yra Lietuvos pramonininkų konfederacija, paskelbė savo narių poziciją, pabrėždama, kad verslas tvirtai remia Žaliojo kurso tikslą iki 2050 m. visiškai neutralizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį ekonomikai, atkreipdama dėmesį į tai, kad verslas yra šiandienos iššūkių ir problemų sprendimo dalis aplinkos, klimato ir daugelyje kitų sričių. Yra būtina įvertinti ir tą aspektą, kad Europos rodiklis yra tik  8 proc.  viso pasaulio išmetamų teršalų kiekio, o ES įmonės patiria nepalyginamai didesnius klimato ir aplinkos reguliavimo kaštus, lyginant su jų globaliomis konkurentėmis. Ši takoskyra dar labiau išryškėja ES stiprinant savo klimato ambicijas, todėl kaip niekada anksčiau svarbu užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir tinkamą apsaugą nuo anglies dioksido nutekėjimo.

Žaliojo kurso ambicijų įgyvendinimui ne mažiau svarbu, kad būtų kuriama įmonių augimui ir konkurencingumui palanki verslo aplinka, kuri palengvintų žaliąją ir skaitmeninę transformaciją. Įmonėms nepaprastai svarbu, kad po šių pasiūlymų paskelbimo, svarstymo ir priėmimo procesas bei galutinės taisyklės būtų aiškios, darnios ir nuoseklios. Reikia siekti, kad būtų išvengta dvigubo reguliavimo, būtų tinkamai padalinta našta tarp pramonės ir kitų ekonominės veiklos ir visuomenės sričių. Tai ypač svarbu dabar, kai įmonės priima sprendimus dėl ilgalaikių investicijų, susijusių su žaliąja transformacija.

„Europos Komisijos pasiūlymai paspartins pramonės ir visuomenės dekarbonizavimą. Bendra kryptis yra teisinga, bet dabar yra būtina suderinti daugybę svarbių detalių, siekiant tinkamos pusiausvyros tarp klimato ambicijų ir ekonominių bei technologinių iššūkių, taip pat užtikrinant stabilią ir investicijoms į technologijas palankią verslo aplinką“, – pažymėjo LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius.

Pasak jo, atsižvelgdami į ES klimato neutralumo įsipareigojimus ir atitinkamų įsipareigojimų stoką iš pagrindinių prekybos partnerių pusės, galima manyti, kad PADKM gali prisidėti prie anglies dioksido ir investicijų nutekėjimo problemos sprendimo, padėti išsaugoti Europos pramonės konkurencingumą bei paskatinti pasaulines ambicijas klimato kaitos srityje, užtikrinant lygias konkurencijos sąlygas mūsų įmonėms.

LPK prezidentas taip pat pažymi, kad nerimą kelia Europos Komisijos pasiūlymas sumažinti nemokamų apyvartinių taršos leidimų (ATL) skaičių PADKM priklausantiems pramonės sektoriams, kas apribotų jų investicinius pajėgumus šiuo sudėtingu laikotarpiu.

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) tvirtai palaiko Žaliojo kurso tikslus ir aktyviai dalyvaus pasiūlymų svarstymuose Lietuvos ir ES institucijose, siekdama tinkamos pusiausvyros tarp ES klimato ambicijų ir konkurencingumo tikslų. Bus atidžiai analizuojami ir vertinami šios dienos Europos Komisijos pasiūlymai, aktyviai dalyvausime jų svarstymo ES ir Lietuvos institucijose procese.

Susijusios naujienos

Vidmantas Janulevičius. Prognozės keičiasi: apsigauna ne ...

2024 06 27
National Cancer Institute 701 Fjcjlaq Unsplash

E. Stonkutė: Keli regionai jau pakeliui į vystymosi spąst...

2024 05 14
Eglė Stonkutė

Vidmantas Janulevičius. Mąstykime globaliai ir veikime lo...

2024 05 03
Utena
Archyvas, ATL, Europos Komisija, PADKM, pramonė, Pranešimai žiniasklaidai, Visos naujienos, žaliasis kursas, Žalioji tranformacija"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[1902],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, ATL, Europos Komisija, PADKM, pramon\u0117, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Visos naujienos, \u017ealiasis kursas, \u017dalioji tranformacija","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="502">

Įrašykite paieškos frazę: