Lpk Logo Lt

Transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė

Ttip 300x65

2013 m. prasidėjusios derybos dėl ES-JAV laisvos prekybos ir investicijų partnerystės (angl. TPIP), dar kitaip vadinamos Transatlantine sutartimi, teikia vilčių, kad Lietuvos ir JAV ekonominiai ryšiai suaktyvės ir įmonių lūkesčiai bei ambicijos daugiau eksportuoti į JAV – vieną didžiausių pasaulio rinkų – jau 2016 metais bus patenkinti.

LPK, kuri vienija daugumą Lietuvos pramonės ir darbdavių šakinių bei regioninių asociacijų ir įmonių, teigiamai vertina Transatlantinės sutarties sudarymą tarp ES ir JAV ir aktyviai dalyvauja svarstant TTIP: 2015 m. specialių susitikimų metu LPK su Lietuvos pramonės įmonėmis aptarė TTIP poveikį Lietuvos ekonomikai, su atskiromis Lietuvos įmonėmis TTIP klausimu buvo vykdomos individualios konsultacijos.

ES, kartu ir Lietuvos pramonės ir verslo bendruomene, siekia, kad TPIP reikštų muitų, tarifų ir netarifinių kliūčių šalinimą, muitinės ir administracinių procedūrų supaprastinimą, reguliacinio bendradarbiavimo procedūrų nustatymą, prekybos paslaugomis liberalizavimą, barjerų viešuosiuose pirkimuose mažinimą ir lengvesnę prieigą prie žaliavų bei energijos išteklių.

Transatlantinė sutartis ženkliai padidintų galimybes plėsti eksporto rinkas, pritraukti investicijas, investuoti ir kurti naujas darbo vietas. Europos pramonės konfederacijos BUSINESSEUROPE skaičiavimais, ambicinga laisvos prekybos sutartis ES BVP kasmet padidintų 0.5 proc. (120 mlrd. eurų), o per dešimtmetį sukurtų apie 1.3 mln. darbo vietų.

Daugiau informacijos:

Įrašykite paieškos frazę: