Lpk Logo Lt

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Cese Logo Fren

Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) – tai konsultacinė asamblėja Briuselyje, kurios pagrindinis uždavinys – remiantis Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos prašymu, teikti nuomones dėl ES teisės aktų projektų arba savo iniciatyva atkreipti ES institucijų dėmesį į svarbiausius pilietinei visuomenei kylančius klausimus.

EESRK sudaro pilietinės visuomenės atstovai iš ES valstybių narių. 350 narių skiriami, remiantis valstybių narių siūlomais nacionaliniais kandidatų sąrašais penkerių metų kadencijai. Narių sudėtis paskutinį kartą atnaujinta 2015 m. rugsėjo 21 d.

Vienas iš Lietuvos atstovų šiame komitete yra LPK atstovas Gintaras Morkis, kuris taip pat yra kontaktinis visos Lietuvos delegacijos asmuo, delegacijos vardu koordinuojantis ryšius su ES bei nacionalinėmis institucijomis bei piliečiais. LPK atstovas dalyvauja ES išorinių santykių, Transporto ir energetikos, Ekonominės ir pinigų sekcijose, Rytų kaimynystės tęstiniame komitete, Strategijos 2020 koordinavimo grupės Transporto kategorijoje, taip pat kaip bendrapranešėjas dirba darbo grupėje nuomonei dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros rengti.

Daugiau informacijos:

Įrašykite paieškos frazę: