Lpk Logo Lt

Baterijų partnerystės asociacija (BEPA)

Bepa Logo 2 300x112

BEPA yra ne pelno siekianti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės asociacija. Organizacijos veikloje dalyvauja  Europos Komisija, visos Europos baterijų moksliniais tyrimais susidomėjusios šalys, kad būtų pasiekta konkurencinga ir tvari Europos judumo ir stacionarių taikomųjų programų pramonėje vertės grandinė.

BEPA vizija – iki 2030 m. Europoje suburti geriausius pasaulio inovacijų ekosistemos narius, kad būtų sukurta konkurencinga, tvari ir žiedinė Europos baterijų vertės grandinė ir skatinama pereiti prie anglies dioksido neišskiriančios visuomenės.

Pagrindinis BEPA tikslas prisidėti, kad Europa iki 2050 m. taptų pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu, plačiai diegiant e. judumą ir stacionarias elektros energijos saugyklas skatinti gamybos technologijų tyrimus Europos mokslinių tyrimų ir technologijų erdvėje, į šią veiklą per partnerystę įtraukiant Europos Komisiją, mokslo centrus bei inovatyvias pramonės įmones.

Daugiau informacijos:

Įrašykite paieškos frazę: