Lpk Logo Lt

Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo intelekto gerinimas

Smulkaus Ir Vidutinio Verslo Konkurencingumo Intelekto Gerinimas Logo Lpk E1454206440546

Lietuvos pramonininkų konfederacija prisijungė prie tarptautinio projekto Mažų ir vidutinių įmonių konkurencinio intelekto gerinimo galimybės (I-CIA of SMEs), kuris skirtas gerinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių konkurencingumą. Tai yra inovacinis projektas, kurio pagrindas yra profesinis mokymas ir praktinis rengimas. Projektas yra pasiūlytas ES ilgalaikio mokymosi programos (angl. EU Lifelong Learning Programme) ir koordinuojamas Stambulo spalvotųjų ir nespalvotųjų metalų eksportuotojų asociacijos (IDDMIB). 

Svarbiausias projekto tikslas yra mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo gerinimas Lietuvoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Kroatijoje ir Turkijoje teikiant paramą susijusią su konkurenciniu darbuotojų intelektu ir strategijomis. Projekto tikslai yra konkurencinio intelekto svarbumo suvokimo ugdymas ir žmonių, kurie yra familiarūs konkurenciniam intelektui, skaičiaus didinimas darbo rinkoje.

Taip pat projektu siekiama sukurti edukacinę elektroninę platformą tikslinei auditorijai, kuri atspindėtų galutinio vartotojo praktinius poreikius ir būtų pakankamai lanksti pasiekti tikslinės grupės specifinius poreikius. Projektas plėtos profesinio mokymo eigą, kuri padės išmokyti mažų ir vidutinių įmonių darbuotojus padidinti jų konkurencingumą globalioje rinkoje, naudojant laisvą distancijos mokymąsį ir praktikos metodus.

Mokymo medžiaga bus tobulinama, naudojant gilesnį plėtojimą, lokalizavimą ir apžvelgimą esamos e-mokymosi medžiagos skirtos auditorijai padėti įgyti kompetencijų reikalingų konkurenciniam intelektui išugdyti.

Numatomi projekto rezultatai:

  • Pagerinti mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą šalyse partnerėse;
  • S katinti informacijos apie konkurencinio intelekto plitimą;
  • Didinti žmonių skaičių, kurie yra kompetetingi konkurenciniame intelekte;
  • Sukurti elektroninę platfromą e-mokymuisi (kuri būtų pritaikytą pagal tikslinės grupės specifinius poreikius);
  • Tikimasi, jog projekto rezultatai pagerins mažų ir vidutinių įmonių veiklą, kuri sudaro daugiau nei 90% ES rinkos. Tai bus padaryta didinant įmonių konkurencingumą, siekiant didinti eksporto augimą ir įmonės profilio lankstumą.

Projekto trukmė

2014 m. gegužė–2016 m. balandis

Projekto partneriai

Stambulo spalvotųjų ir nespalvotųjų metalų eksportuotojų asociacijos (IDDMIB) – koordinatorius; e-intelligent; Bogazici University (TR); MERIG; IDEC; CCI-Vratsal; ZADRA.

Įrašykite paieškos frazę: