Lpk Logo Lt

R.Dargis: „ES turi kuo greičiau naikinti trukdžius šalių konkurencingumui didinti“

2016 03 02

Šią savaitę Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Robertas Dargis dalyvauja susitikimuose su ES institucijų ir pramonės organizacijų atstovais, siekdamas aptarti Lietuvos pramonei aktualius klausimus pramonės ir švietimo srityse, kylančius trukdžius Lietuvos įmonių veiklai Europos valstybėse.

„Pramonei labai svarbūs Europos Parlamento sprendimai, gerinant teisines ir ekonomines sąlygas, kad pramonės įmonės Europoje būtų konkurencingesnės ir galėtų aktyviau diegti inovacijas, įskaitant didesnę mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą bei švietimo programų pritaikymą dabartiniams rinkos ir globalių procesų reikalavimams“, – sakė R.Dargis kovo 1 d. susitikęs su Europos Parlamento Pramonės, tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) pirmininku Jerzy Buzeku, su kuriuo aptarė svarbiausius ES politinės darbotvarkės klausimus.

Pramonei labai svarbūs Europos Parlamento sprendimai, gerinant teisines ir ekonomines sąlygas, kad pramonės įmonės Europoje būtų konkurencingesnės ir galėtų aktyviau diegti inovacijas, įskaitant didesnę mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą bei švietimo programų pritaikymą dabartiniams rinkos ir globalių procesų reikalavimams.

LPK prezidentas siūlė Europos Parlamentui skirti didesnį dėmesį mažoms ir vidutinėms įmonėms: „Turi būti sudarytos sąlygos joms klestėti: reikalinga palankesnė prieiga prie finansavimo, tyrimų programų, mokymų schemų, būtina mažinti įmonių reguliavimo administracinę naštą. Visa tai sukurtų teigiamą efektą – leistų žmonėms aktyviau kurti verslus, eksportuoti ir kurti darbo vietas.“ R.Dargis taip pat pabrėžė, kad pramonei, paslaugoms ir vartotojams labai aktualu, kad kuo greičiau būtų sukurta Europos skaitmeninė vidaus rinka ir bendra energetikos rinka, užtikrinanti tiekimo saugumą bei konkurencingas energijos išteklių kainas.

Susitikime buvo pabrėžta subalansuotos klimato ir energetikos politikos, kuri stiprintų energijai imlių pramonės šakų konkurencingumą ir skatintų investicijas Europoje, svarba. LPK prezidentas pažymėjo, kad valstybės turi skubiai įgyvendinti ES konkurencingumą stiprinančias reformas, vengti prekių ir paslaugų judėjimo laisves Vidaus rinkoje varžančių iniciatyvų.

Su įtakingiausios verslo organizacijos, vienijančios didžiausias pramonės asociacijas Europoje, BUSINESSEUROPE generaliniu direktoriumi Markusu Beyreriu LPK prezidentas kalbėjosi apie Lietuvos verslui aktualius klausimus, kuriuos BUSINESSEUROPE keltų reguliariai bendraudama su Europos Parlamentu, Europos Komisija ir Taryba, taip pat su europinėmis asociacijomis.

„Lietuvos įmonės susiduria su problemomis dėl nepalankios prieigos prie pasaulio rinkų, todėl turi būti šalinamos tarifinės ir netarifinės kliūtys, stiprinamas bendradarbiavimas reguliavimo srityje, supaprastintos prekybos procedūros, kuriant investicijoms palankią aplinką, kovojant su nesąžininga prekyba. Būtina siekti ambicingo susitarimo dėl ES-JAV prekybos ir investicijų partnerystės, kuri ženkliai pagerintų sąlygas Lietuvos įmonių eksportui.

Lietuvos įmonės susiduria su problemomis dėl nepalankios prieigos prie pasaulio rinkų, todėl turi būti šalinamos tarifinės ir netarifinės kliūtys, stiprinamas bendradarbiavimas reguliavimo srityje, supaprastintos prekybos procedūros, kuriant investicijoms palankią aplinką, kovojant su nesąžininga prekyba. Būtina siekti ambicingo susitarimo dėl ES-JAV prekybos ir investicijų partnerystės, kuri ženkliai pagerintų sąlygas Lietuvos įmonių eksportui.

Su BUSINESSEUROPE generaliniu direktoriumi sutarėme, kad ES turi imtis ryžtingų veiksmų užtikrinant konkurencingas energijos išteklių kainas ir prieigą prie energijos šaltinių, taip pat turi aktyviau skatinti darbo rinkų, švietimo, mokymo ir socialinės apsaugos sistemų modernizavimą, siekiant pašalinti kliūtis darbo vietų kūrimui“, – kalbėjo R.Dargis.

Patricia Reilly, Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto komisaro Tibor Navracsics kabineto narė LPK prezidentui pristatė Europos Komisijos svarbiausius tikslus švietimo srityje ir iniciatyvas bei priemones jiems įgyvendinti.

„Nors pramonininkai Lietuvoje dažnai yra kritikuojami, kad be reikalo kišasi į švietimo „daržą“, tačiau matome, kad Europos Komisija aktyviai ragina stiprinti partnerystę tarp universitetų ir verslo bendruomenės visoje Europoje, taip pat deda dideles pastangas modernizuoti ES šalių švietimo sistemas, pritraukti investicijų į šią sritį ir priartinti gebėjimus prie sparčiai besikeičiančių darbo rinkos poreikių. Švietimas yra neabejotinai labai glaudžiai su šalių ekonominiu klestėjimu ir konkurencingumu susijusi sritis, todėl būtina skubiai įgyvendinti struktūrines reformas, turimus išteklius nukreipiant į technologijų integravimą,  mokytojų profesijos patrauklumo stiprinimą ir kūrybiško, skaitmeninės brandos,  inovatyvaus bei verslaus piliečio ugdymą“, – sakė R.Dargis.

Apie investicijų pritraukimą ir dalinimąsi gerąja patirtimi LPK prezidentas kalbėjosi ir su Claire Tillekaerts, Flandrijos Investicijų ir prekybos agentūros generaline direktore. Susitikime jis pristatė lietuviškų laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) siūlomus privalumus ir galimybes Belgijos investuotojams.

Susijusios naujienos

E. Stonkutė. Kokiomis ekonomikos sąlygomis dirbs ateinant...

2024 07 11
Eglė Stonkutė

„BusinessEurope“ tyrimas: be skubių veiksmų Europos energ...

2024 07 05
Reboot Europe

Vidmantas Janulevičius. Prognozės keičiasi: apsigauna ne ...

2024 06 27
National Cancer Institute 701 Fjcjlaq Unsplash
Archyvas, ekonomika, ES, Europos Komisija, pramonė, Pranešimai žiniasklaidai, Verslas, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[3813],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, ekonomika, ES, Europos Komisija, pramon\u0117, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Verslas, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="509">

Įrašykite paieškos frazę: