Lpk Logo Lt

Lietuvos, Vokietijos ir Lenkijos verslo organizacijų atstovai aptarė Mobilumo pakete numatomų suvaržymų poveikį

2020 01 27

ES institucijoms tęsiant prieštaringojo Mobilumo paketo pasiūlymų svarstymą, Lietuvos verslo atstovai aptarti Europos transporto sektoriaus ir vidaus rinkos ateities išvyko į Berlyną. Jame nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis ir verslo atstovybės Briuselyje vadovas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) atstovas „BusinessEurope“, Tomas Vasilevskis susitiko su Vokietijos pramonės federacijos (BDI) Transporto ir logistikos departamento vadovu Jürgen Hasler, Lenkijos verslo darbdavių konfederacijos „Lewiatan“ ir Lenkijos transporto ir logistikos darbdavių asociacijos (TLP) atstovais.

Susitikime buvo aptartas Mobilumo paketo ir jame numatomų suvaržymų poveikis Vokietijos pramonei, ES ekonomikai, diskutuota apie tikėtinas pasekmės atskirų jos narių, tarp jų – Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos – konkurencingumui.

Trijų šalių atstovai susitikimo metu išsakė abejones dėl pakete numatytų reikalavimų proporcingumo, nešališkumo, atitikimo esminiams vidaus rinkos principams, racionalumo ir poveikio. Pabrėžta, Atkreiptas dėmesys, kad numatomas reikalavimas dėl periodiško krovininės transporto priemonės grąžinimo į registracijos šalį yra ne tik akivaizdi protekcionistinė priemonė, bet ir tiesiogiai prieštarauja esminei naujosios kadencijos Europos Komisijos „Žaliojo kurso“ strategijai. Organizacijos vertina, kad lapkritį darbą pradėjusi Komisija įsiklausė į verslo raginimus atlikti šios nuostatos poveikio vertinimą, todėl bendrai sieks, kad šio įsipareigojimo būtų laikomasi.

Be glaudesnio bendradarbiavimo planų būsimam Mobilumo paketo svarstymo etapui, organizacijos apsikeitė nuomonėmis apie ES valstybių narių, pramonės, kelių transporto ir logistikos sektorių bendrą indėlį ir priemones, kurios paskatintų socialinę, aplinkosauginę bei ekonominę ES darną ir sustiprintų jos konkurencingumą. Diskutuota apie technologinę sektorių transformaciją, jų „žalinimą“, laisvės teikti paslaugas užtikrinimą ir tarpusavio priklausomybės privalumus. 

Pasak diskusijoje dalyvavusių LPK atstovų, bendras susitikimo dalyvių supratimas dėl Mobilumo paketo rizikų ir tolygios ekonominės bei socialinės integracijos ir tvaraus augimo svarbos nuteikia optimistiškai – susitikimo šalys sutaria, kad kiekvienas regionas ir kiekviena valstybė narė turi turėti galimybes įsitraukti ir aktyviai dalyvauti vertės kūrimo procesuose, išvien stiprinant bendrijos konkurencingumą; organizacijos dės pastangas, kad Mobilumo paketas tam netaptų kliūtimi.

LPK, „Lewiatan“ ir BDI dar praėjusių metų pabaigoje drauge su dar šešiomis Europos pramonės konfederacijomis buvo pasirašiusios poziciją dėl Mobilumo paketo. Verslo organizacijos kreipėsi į ES institucijas, prašydamos įvertinti inicijuojamos direktyvos padarinius ir rasti subalansuotą sprendimą, kuris būtų naudingas Europos kelių transporto sektoriui ir visai bendrijos ekonomikai.

Susijusios naujienos

Keičiasi Lietuvos pramonininkų konfederacijos administrac...

2024 02 19
Admin Ajax

„BusinessEurope“ tyrimas rodo būtinybę skubiai reformuoti...

2024 02 13
Nick Abrams Ftkfx3xzicc Unsplash

ES konkurencingumo ataskaitai Europos pramonė kelia didel...

2024 01 12
Crystal Kwok Xuedfppihxg Unsplash
Archyvas, BDI, ES, Lewiatan, lpk, Mobilumo paketas, Pranešimai žiniasklaidai, Verslas, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"lang":"lt","post__not_in":[2470],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, BDI, ES, Lewiatan, lpk, Mobilumo paketas, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Verslas, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="501">

Įrašykite paieškos frazę: