Lpk Logo Lt

Lietuvos pramonė eksportui „PRAMLT“

Kuriame Lietuvos Ateitį

LPK įgyvendino projektą „Lietuvos pramonė eksportui PRAM LT“ pagal priemonę „Naujos galimybės LT“. Projekto kodas Nr. S-03.2.1-LVPA-K-801-01-0020.

Projekto veiklos – įmonių dalyvavimas parodose ir verslo misijose. Tikslas – skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatomas dalyvavimas tarptautinėse parodose ir verslo misijose, sukuriant prielaidas plėsti esamas bei skverbtis į naujas eksporto rinkas. Projekto tikslinė grupė – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios produkcijos gamybą bei aukštą pridėtinę vertę kuriančių paslaugų veiklą. Tikimasi, kad projekto metu bus užmegzti nauji ir plėtojami esami verslo ryšiai, įmonės išvengs pajamų, darbo vietų, pridėtinės vertės, darbo našumo sumažėjimo, susidarys sąlygos šių rodiklių lygio augimui po projekto įgyvendinimo.

Projekte numatoma pristatyti įmonių produkciją 6-iose užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir 6-iose verslo misijose.

Projektas „Lietuvos pramonė eksportui PRAM LT” finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų regioninės plėtros fondo.

Projekto trukmė

2015 m. spalio 9 d.–2017 m. lapkričio 23 d.

Projekto vykdytojas

Lietuvos pramonininkų konfederacija

Įrašykite paieškos frazę: