Lpk Logo Lt

Lietuvos plastiko sektoriaus atstovų vizitas į Briuselį: ruošiamasi darbui naujoje reguliacinėje aplinkoje

2020 02 03

Lietuvos pramonininkų konfederacijos narės, šalies plastiko sektoriaus įmonės ir asociacijos – Retal Industries, NEO GROUP, Putokšnis, Pack Klaipėda, Lietpak, LINPRA Plastikų klasteris, Philip Morris Baltic – Briuselyje su Europos Komisijos pareigūnais aptarė žaliavos, pakuotės gamintojams bei perdirbėjams skirtų europinių teisės aktų įgyvendinimą, šiai svarbiai pramonės šakai numatytas būsimas „Žaliojo kurso“ iniciatyvas, tyrimus ir inovacijas žiedinės ekonomikos srityje.

Susitikimuose su Europos Komisijos Aplinkos (DG ENV), Sveikatos ir maisto saugos (DG SANTE), Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ (DG GROW), Tyrimų ir inovacijų (DG RTD) generalinių direktoratų bei ES Mažųjų ir vidutinių įmonių vykdančiosios agentūros (EASME) ir Lietuvos nuolatinės atstovybės ES atstovais kelti klausimai dėl Direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo įgyvendinimo, Direktyvos dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo numatytos peržiūros, šių metų kovo mėnesį planuojamo paskelbti naujojo Žiedinės ekonomikos veiksmų plano ir kitų „Žaliojo kurso“ iniciatyvų, naujų perdirbimo būdų sertifikavimo ir perdirbtos žaliavos panaudojimo, aplinkos ir žiedinės ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo krypčių, kt.

Europinėje ir globalioje rinkoje konkuruojančios Lietuvos plastikų pramonės įmonės ruošiasi darbui naujoje reguliacinėje aplinkoje ir planuoja investicijas į sprendimus, kurie padėtų sėkmingam dalyvavimui žiedinėje ekonomikoje, šalies plastiko vertės grandinės modernizavimui ir pasinaudojimui „Žaliojo kurso“ teikiamomis galimybėmis. Vizito dalyviai pabrėžė, kad šio proceso sėkmei gyvybiškai svarbu užtikrinti teisinį tikrumą ir prognozuojamumą, moksliškai ir ekonomiškai pagrįstą bei nuoseklų reguliavimą, kokybiškas – aiškias, paprastas ir proporcingas taisykles, bei priemones, veiksmingai užkertančias kelią nesąžiningai konkurencijai ES vidaus ir pasaulinėje rinkoje. Taip pat pažymėta būtinybė viešojo ir privataus sektoriaus atstovams aktyviai įsitraukti į visuomenės švietimą žiedinės ekonomikos, medžiagų ir jų tvaraus panaudojimo, žaliavų cikliškumo ir inovacijų klausimais.

Už pagalbą rengiant vizitą dėkojame Lietuvos nuolatinei atstovybei ES.

Susijusios naujienos

Vidmantas Janulevičius. Prognozės keičiasi: apsigauna ne ...

2024 06 27
National Cancer Institute 701 Fjcjlaq Unsplash

Šiaurės, Baltijos ir Vidurio Rytų Europos verslo atstovai...

2024 06 26
Nortf East Flang

LPK priesakai ir palinkėjimai Lietuvoje išrinktiems Europ...

2024 06 10
Lietuvos PramonininkŲ Konfederacijos Priesakai Ir PalinkĖjimai Lietuvoje IŠrinktiems Europos Parlamento Nariams 2024–2029 MetŲ Kadencijai (presentation)
Archyvas, ES, lpk, plastiko sektorius, Verslas, Visos naujienos, žaliasis kursas"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[2467],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, ES, lpk, plastiko sektorius, Verslas, Visos naujienos, \u017ealiasis kursas","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="505">

Įrašykite paieškos frazę: