Lpk Logo Lt

Europos Parlamento priimta rezoliucija dėl ES pasienio anglies dvideginio korekcinio mechanizmo – reikšmingas žingsnis kelyje į klimatui neutralią ekonomiką

2021 03 12

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento Vidmanto Janulevičiaus komentaras apie Europos Parlamento priimtą rezoliuciją dėl ES pasienio anglies dvideginio korekcinio mechanizmo (PADKM):

„Ženklia balsų dauguma Europos Parlamento priimta rezoliucija dėl ES pasienio anglies dvideginio korekcinio mechanizmo (PADKM) – labai sveikintinas ir reikšmingas žingsnis, siekiant ambicingų klimatui neutralios ekonomikos tikslų ir norint suvaldyti rizikas, susijusias su trečiųjų šalių klimato ambicijų stoka. Viena iš rimčiausių rizikų – CO2 ir investicijų nutekėjimas – jei būtų susiduriama su gamybos ar investicijų perkėlimu į trečiąsias šalis, kuriose taikomi mažiau griežti aplinkosauginiai reikalavimai.

Lietuvos pramonininkų konfederacija skiria ypatingą dėmesį PADKM svarbai – su savo pozicija, parengta po išsamių konsultacijų su Lietuvos sektorinėmis asociacijomis ir įmonėmis, esame supažindinę ir Europos Parlamento narius. Palaikome iniciatyvą sukurti mechanizmą ir pasisakome už tai, kad PADKM turėtų padėti išsaugoti ES pramonės konkurencingumą bei paskatinti klimato neutralumo ambicijas trečiosiose šalyse, užtikrinant lygias veikimo sąlygas mūsų įmonėms. Svarbu nepriekaištingai atitikti dabartines Pasaulio prekybos organizacijos taisykles – ne tik norint išvengti rizikingų ginčų procedūrų ir pagerinti reguliavimo nuspėjamumą, bet ir siekiant sumažinti riziką, kad pagrindiniai prekybos partneriai iš trečiųjų šalių imsis atsakomųjų priemonių.

Pažymėtina, kad Lietuvos pramonininkų konfederacija pasisako už kuo įmanoma platesnį PADKM taikymą pramonės šakoms (trąšoms, cementui, elektrai, plastikui (PET) ir kitiems), o taip pat už nemokamų Apyvartinių taršos leidimų (ATL) išlaikymą ir įvedus šį mechanizmą. Tuo tarpu balsavimo išvakarėse Europos Parlamente pateiktos dvi pataisos siūlė priešingai – visai išbraukti pramonės šakų sąrašą ir panaikinti galimybę pramonėms šakoms naudotis  ATL prekybos sistemoje (ETS) taikoma anglies dvideginio nutekėjimo rizikos sektorių apsauga, dalį ATL teikiant nemokamai.

Dar praėjusių metų pabaigoje esame pateikę savo poziciją, pažymėdami, kad siekiant užtikrinti Europos įmonių konkurencingumą, ypač trečiosiose rinkose, nepaprastai svarbu išlaikyti esamus mechanizmus, tokius kaip nemokami leidimai pagal ATL prekybos sistemą. Svarbu, kad ši sistema išsaugotų saugiklius didžiausią CO2 nutekėjimo riziką patiriančioms Lietuvos ir ES pramonės šakoms. Naujasis mechanizmas turėtų tiesiogiai atspindėti CO2 kainą, kurią moka šioje sistemoje dalyvaujantys ES gamintojai, o koregavimas galėtų būti pagrįstas skirtumu tarp ATL prekybos sistemos nustatytos produkto maksimalaus emisijų lygio ir importuojamo produkto CO2 emisijų lygio.

Džiaugiamės, kad Europos Parlamento nariai ženklia balsų dauguma priėmė sprendimą, kuris atspindi LPK deklaruotą poziciją. Galima sakyti, kad priėmus šį dokumentą reikšmingai pasistūmėjome link šio mechanizmo, su labai svarbiomis ES pramonės sektoriams nuostatomis, sukūrimo.“

Susijusios naujienos

Keičiasi Lietuvos pramonininkų konfederacijos administrac...

2024 02 19
Admin Ajax

V. Janulevičius: Rekordinio akcizo istorijoje – šviesa tu...

2024 01 24
V. Janulevičius

ES ministrai priėmė bendrąją poziciją dėl Net zero pramon...

2023 12 12
Juan Encalada V1ipqy Fd4 Unsplash
Archyvas, ATL, CO2, Europos Parlamentas, Klimato kaita, lpk, PADKM, Pranešimai žiniasklaidai, rezoliucija, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[2045],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, ATL, CO2, Europos Parlamentas, Klimato kaita, lpk, PADKM, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, rezoliucija, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="500">

Įrašykite paieškos frazę: