Lpk Logo Lt

Europos Komisijos skelbiama strategija dėl plastikų – konkretus žingsnis žiedinės ekonomikos kryptimi

2018 01 18

Europos Komisija paskelbė Europos lygmens strategiją dėl plastikų, kuri yra žiedinės ekonomikos kūrimo dalis. Strategijoje yra siūloma produktų projektavimo, gamybos, naudojimo ir perdirbimo būdų pertvarka, kurios tikslai – gerinti aplinkos apsaugą nuo taršos plastiku, kartu skatinant investicijas ir inovacijas.

Komisija siekia, kad visos ES rinkoje esančios plastikinės pakuotės iki 2030 m. taptų perdirbamos, būtų mažinamas vienkartinių plastikų naudojimas, ribojamas tyčinis mikroplastikų naudojimas, naudojamos biologiškai skaidžių ir kompostuojamų plastikų etiketės.

Planuojamas europinės paramos inovacijoms didinimas (ypač pažangesnėms ir labiau perdirbamoms plastikinėms medžiagoms kurti, perdirbimo procesų efektyvumui didinti, pavojingoms cheminėms medžiagoms ir teršalams aptikti ir šalinti iš perdirbtų plastikų). Teikiamas pasiūlymas dėl naujos direktyvos dėl uosto priėmimo įrenginių, kuriuo siekiama, kad laivuose susidarančios ar jūroje surinktos atliekos būtų grąžinamos į sausumą ir atitinkamai tvarkomos.

 Paskelbti dokumentai:

Šių metų gegužę Komisija planuoja paskelbti pasiūlymą dėl vienkartinių plastikų. Komisija taip pat planuoja pradėti Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos peržiūrą ir parengti atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir rūšiavimo gaires, kurios turėtų būti paskelbtos 2019 m.

Europos pramonę vienijančios asociacijos BusinessEurope, kurios narė yra Lietuvos pramonininkų konfederacija, generalinis direktorius Markus J. Beyrer pažymėjo: “Europos pramonė yra ištikima žiedinės ekonomikos krypčiai, tačiau žiedinė ekonomika turi neprarasti ir verslo prasmės. Sveikiname plastikų strategiją, kuri subalansuoja gamtosauginius ir ekonominius argumentus. Pritariame EK siekiui skatinti savanoriškus pramonės įsipareigojimus didinti perdirbamo plastiko kiekius, o ne pereiti tik prie reguliacinių veiksmų. Sutinkame, kad naujos ES priemonės turi atitikti Geresnio Reguliavimo principams, o poveiko vertinimas atliekamas tik po to, kai šios priemonės jau parodys socialinę – ekonominę įtaką.”

Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas ir Aplinkosaugos komiteto pirmininkas Ramūnas Miliauskas  taip pat pritaria bendrai Europos pramonės pozicijai: “Esame pasiruošę ir siekiame, kad visi gamintojai ir atliekų tvarkymo sistemos dalyviai, taip pat ir patys naudotojai – nuo pramonės iki kiekvieno piliečio – būtų sąmoningi proceso dalyviai, suvokiantys, kad problema – ne tik pats  daiktas, bet mūsų elgesys su šiuokart plastiko atliekomis, kurios yra naudinga žaliava, turinti įsilieti į visą žiedinės ekonomikos ciklą”.

Iki š.m. vasario 12 d. suinteresuotieji subjektai gali pareikšti savo nuomonę vykstančiose viešose konsultacijose „Į jūrą išmetamų šiukšlių kiekio mažinimas. Su vienkartiniais plastiko gaminiais ir žvejybos įrankiais susijusios priemonės“.

Europinių verslo organizacijų reakcijos:

  • Plastiko gamintojų asociacijos PlasticsEurope pranešimas ir paskelbtas savanoriškas įsipareigojimas didinti cirkuliarumą ir žaliavų naudojimo veiksmingumą;
  • BusinessEurope pranešimas, kuriame taip pat pabrėžiama savanoriškų įsipareigojimų svarba ir priemonių ekonominis veiksmingumas.

Naujoji ES plastikų strategija – pirmas žingsnis ilgame procese, kuriame gali gimti naujos teisinės iniciatyvos, keičiančios visą pramonę.

Susijusios naujienos

V. Janulevičius: Kas atsitiko su Estija ir kokias pamokas...

2024 02 06
Woman Writing In A Notebook

V. Janulevičius: Kodėl ne tik per Kalėdas vertėtų galvoti...

2023 12 29
Eugene Zhyvchik Bbnd3wfwg0i Unsplash

Vidmantas Janulevičius: Ar bus Lietuvoje karas?

2023 12 12
Paulius Andriekus T0rm6josiw4 Unsplash
Archyvas, EK plastikų strategija, Pranešimai žiniasklaidai, Visos naujienos, žiedinė ekonomika"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"lang":"lt","post__not_in":[3125],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, EK plastik\u0173 strategija, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Visos naujienos, \u017eiedin\u0117 ekonomika","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="500">

Įrašykite paieškos frazę: