Lpk Logo Lt

EESRK: Peržiūrint Europos kaimynystės politiką, pamirštama organizuota pilietinė visuomenė

2016 05 27

Gegužės 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) Plenarinėje sesijoje priėmė nuomonę dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros. Dokumente ypatingas dėmesys skiriamas Rytų Partnerystei ir vidinėms bei išorinėms grėsmėms, su kuriomis susiduria ES ir partnerystės šalys.

Šio dokumento bendraautorius ir bendrapranešėjas, EESRK narys ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) vyriausias atstovas prie tarptautinių organizacijų Gintaras Morkis pabrėžė ekonominio vystymosi svarbą, kuri yra pagrindinė išankstinė sąlyga, siekiant stabilios ir saugios aplinkos ES kaimyninėse šalyse.

„ES turėtų labai nuosekliai teikti ekonominę paramą šalims partnerėms ir kelti didesnes ilgalaikes sąlygas bei motyvuoti sparčiau vykdyti ekonomines reformas, didinti konkurencingumą ir modernizuoti verslą bei jį reglamentuojančius teisės aktus“, – sakė LPK atstovas.

ES turėtų labai nuosekliai teikti ekonominę paramą šalims partnerėms ir kelti didesnes ilgalaikes sąlygas bei motyvuoti sparčiau vykdyti ekonomines reformas, didinti konkurencingumą ir modernizuoti verslą bei jį reglamentuojančius teisės aktus.

Kadangi ši nuomonė vertino Europos išorinių veiksmų tarnybos bei Europos Komisijos strateginį komunikatą dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros, kritikos sulaukė tai, kad komunikate nepakankamai atsižvelgiama nei į organizuotos pilietinės visuomenės vaidmenį, nei į socialinį ar pilietinį dialogą. Tiek pietinės, tiek rytinės kaimynystės šalyse pilietinio ir socialinio dialogo trūkumas yra akivaizdus, todėl EESRK siūlo Europos Komisijai šiai sričiai siūloma skirti tinkamą dėmesį.

Kaimynystės politika buvo suformuluota prieš dešimtmetį ir yra susijusi su šešiomis Rytų partnerystės šalimis bei dešimt pietinių ES kaimynių. ES kaimynystės politika siekta paremti struktūrinius pokyčius rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse, skatinti demokratiją, teisinės valstybės principus ir perėjimą prie rinkos ekonomikos.

Deja, daugelio šalių atveju šie tikslai iki šiol nebuvo įgyvendinti, o padėtis kaimynystės politikos valstybėse gerokai pablogėjo. Tai lėmė tiek išorės spaudimas, tiek vidaus nestabilumas, susijęs su skurdu, nelygybe, galimybių trūkumu, korupcija, politiniu bei religiniu radikalėjimu ir smurtiniu ekstremizmu. Todėl siekdama reaguoti į pasikeitusią situaciją šiuo metu Europos Komisija peržiūri ES kaimynystės politiką.

EESRK – tai konsultacinė asamblėja Briuselyje, kurios pagrindinis uždavinys, remiantis Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos prašymu, yra teikti nuomones dėl ES teisės aktų projektų arba savo iniciatyva atkreipti ES institucijų dėmesį į svarbiausius pilietinei visuomenei kylančius klausimus.

Daugiau informacijos:

Susijusios naujienos

V. Janulevičius: Palūkanų normų mažinimo miražas – labai ...

2024 02 28
Dsc 7922

Europos pramonės lyderiai įvardijo 10 skubių veiksmų ES k...

2024 02 27
Antwerpdeclarationinsidenews 1024x683

„BusinessEurope“ tyrimas rodo būtinybę skubiai reformuoti...

2024 02 13
Nick Abrams Ftkfx3xzicc Unsplash
Archyvas, EESC, ES, Europos Komisija, Tarptautiniai santykiai, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"lang":"lt","post__not_in":[3698],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, EESC, ES, Europos Komisija, Tarptautiniai santykiai, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="501">

Įrašykite paieškos frazę: