Lpk Logo Lt

Bus atnaujinami ES kaimynystės politikos prioritetai, metodai ir santykių kryptys

2016 01 20

Europos Sąjungoje nemažėjant migracijos krizei ir valstybėms narėms vis garsiau kalbant apie iššūkius Šengeno erdvės funkcionavimui, Europos Komisija paprašė Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) parengti nuomonę dėl komunikato „Europos kaimynystės politikos peržiūra“. Ekspertų vertinimu, tokių konsultacijų poreikis rodo, kad reikia iš esmės atnaujinti ne tik ES kaimynystės politikos turinį, bet ir metodiką.

„Lietuvai, kartu ir LPK, šis klausimas svarbus, nes Europos kaimynystės politikos svarbi dalis yra Rytų partnersytė, o ji – vienas iš svarbiausių politinių ir ekonominių Lietuvos užsienio politikos prioritetų,“ – sako LPK generalinio direktoriaus pavaduotojas Gintaras Morkis, kuris buvo paskirtas bendrapranešėju EESRK rengiamai nuomonei rengti.

Lietuvai, kartu ir LPK, šis klausimas svarbus, nes Europos kaimynystės politikos svarbi dalis yra Rytų partnersytė, o ji – vienas iš svarbiausių politinių ir ekonominių Lietuvos užsienio politikos prioritetų.

Kai bus parengta EESRK nuomonė „Dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros“ ir įvykdytos konsultacijos su kitomis ES institucijomis bei valstybėmis narėmis ir šalimis partnerėmis, ES nustatys naujus kaimynystės politikos prioritetus, metodus ir santykių kryptis.

Rengiant komunikatą „Europos kaimynystės politikos peržiūra“ Europos Komisija atsižvelgė į daugelį aspektų, dar 2015 m. liepą išsakytų EESRK rengtame nuomonės dokumente. Atkreiptas dėmesys, kad saugumas ir padėties stabilizavimas kaimyninėse valstybėse turi būti svarbiausias ES kaimynystės politikos politinis prioritetas, būtinas politikos diferencijavimas santykiuose su kaimyninėmis valstybėmis, daugiausia dėmesio būtina skirti ekonomikos plėtojimui ir ekonominių santykių stiprinimui, jaunimo užimtumui, taip pat svarbu toliau stiprinti Rytų partnerystę, o santykiuose su pietinėmis kaimynėmis išnaudoti visus galimus formatus, kaip Viduržemio jūros sąjunga ir kt.

ES kaimynystės politikos ir programų, skirtų jai įgyvendinti, šalių ratą sudaro 6 Rytų kaimynystės šalys bei 10 Pietų Europos – Viduržemio jūros regiono – valstybių.

EESRK – tai konsultacinė asamblėja Briuselyje, kurios pagrindinis uždavinys – remiantis Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos prašymu, teikti nuomones dėl ES teisės aktų projektų arba savo iniciatyva atkreipti ES institucijų dėmesį į svarbiausius pilietinei visuomenei kylančius klausimus. EESRK sudaro ES valstybių narių pilietinės visuomenės atstovai, tarp kurių yra ir LPK atstovas.

Susijusios naujienos

Tarptautinėje konferencijoje Vilniuje diskutuota apie efe...

2024 05 07
Img 1023

Pristatyta ataskaita apie ES bendrosios rinkos ateitį

2024 04 19
Sara Kurfess Q3co1zoz6zi Unsplash (1)

LPK Prezidiumo posėdyje aptartas verslo finansavimas ir p...

2024 04 09
Img 6069
Archyvas, EESC, ES, Europos Komisija, Rytų partnerystė, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[3860],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, EESC, ES, Europos Komisija, Ryt\u0173 partneryst\u0117, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="503">

Įrašykite paieškos frazę: