Lpk Logo Lt

Brexit yra ne tik praradimai, bet ir galimybė keistis

2017 06 20

Birželio 20 d. Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) surengė apskrito stalo diskusija „Brexit iššūkiai: ko tikėtis ir kaip ruoštis?“. Diskusijoje dalyvavo Jungtinės Karalystės pramonės konfederacijos (Confederation of British Industry, CBI) Briuselio atstovybės direktorius Sean McGuire.  Vykstant diskusijoms dėl prasidėjusio Jungtinės Karalystės (JK) išstojimo iš ES, verslas visame pasaulyje, tame tarpe Europoje ir Lietuvoje, svarsto galimus santykių su Jungtine Karalyste scenarijus. Pramonei ir verslui svarbu kuo greičiau turėti aiškumą dėl ES-JK santykių ateities, nes didžioji dalis ES verslo priklauso nuo eksporto ir gamybos procesų, tampriai persipynusių tarpusavyje visose ES valstybėse, taip pat ir Jungtinėje Karalystėje.

Diskusijoje kalbėjęs LPK viceprezidentas Arūnas Laurinaitis pabrėžė, kad Lietuvoje mažai kas abejoja narystės ES geopolitine, ekonomine, socialine ar finansine nauda, nors pastarojo meto įvykiai Europoje ir pasaulyje atnešė nemažai nerimo ir į Lietuvą. Todėl yra būtinas kuo platesnis dialogas, užtikrinantis savitarpio supratimą, nes tik tai gali sukurti pagrindą pragmatiškam bendradarbiavimui. Pasak LPK viceprezidento, verslas taip pat turi ruoštis permainoms, planuoti savo ateitį, o valdžia turi užtikrinti kuo stabilesnę aplinką verslo plėtrai.

CBI Briuselio atstovybės direktorius Sean McGuire pabrėžė, kad verslas ir jo organizacijos nariai buvo vieni aktyviausių, pasisakę už tolimesnę JK narystę ES. Ekonominės analizės parodė, kad nėra jokių kitų alternatyvų, suteikiančių tiek privalumų verslui, kaip narystė ES. Vyrauja nuomonė, kad ES institucijos padarė daug klaidų, įvedant vienokius ar kitokius reguliacinius mechanizmus verslui.

“Napaisant to, kad verslas aktyviai pasisakė už narystę ES, bet britų visuomenė išsakė savo valią ir mes ją turime gerbti. Šiuo atveju mes tik patys sau turime atsakyti į klausimą, kokį pasitikėjimą visuomenėje turi verslo bendruomenė. Brexit viską keičia ir dabar aktyviai veikiame, kad vyriausybė turėtų adekvatų supratimą, kokie iššūkiai ir sunkumai laukia verslo,”- pabrėžė CBI atstovas.

Brexit palies daug sektorių, ypatingai jautrūs yra automobilių pramonė, finansų sektorius, žemės ūkis, universitetai. Visi yra suinteresuoti stipria ES, tai yra ir JK interesas. ES vieninga rinka jau suformuota, todėl didžiausias iššūkis laukiantis derybų metu bus reguliacinių mechanizmų nustatymas ir taikymas. Pasak CBI atstovo, labai opiu klausimu išlieka žmogiškųjų išteklių klausimas – verslas pasisako už lygiaverčių teisių išsaugojimą ES piliečiams, nes daugelis sektorių priklauso nuo „ne britų darbuotojų“.

Lieka daug klausimų dėl ES įgyvendinamų projektų ateities, pavyzdžiui, Erasmus programa.  Universtitetams taip pat kyla daug klausimų ir kalbame ne tik apie užsienio studentų srautus, bet ir apie mokslinius tyrimus.

Diskusijoje buvo pabrėžta, kad derybose turi būti vadovaujamasi ekonominio racionalumo principais. Galima kalbėti apie optimistinius scenarijus, tačiau reikia ruoštis ir blogiausiam scenarijui, jeigu prekyba vyktų pagal Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisykles.

 Pabrėžta, kad  ES turės rasti modelį, kuris leistų suderinti individualius šalių (taip pat ir Lietuvos) bei jų piliečių interesus. Tarp Lietuvos prioritetų yra jos piliečių teisių užtikrinimas, finansiniai klausimai ir įsipareigojimai, ypatingai vertinant kokias pasekmes tai gali turėti Ignalinos atominės elektrinės uždarymo ir  Kaliningrado tranzito projektų tolimesniam finansavimui,  paramos žemės ūkiui apimtis ir kt.  Kol kas niekas negali prognozuoti, kaip tai įtakos prekių srautus, kaip keisis eksporto struktūra ir kokias papildomas išlaidas dėl to patirs verslas. Daug klausimų yra dėl paslaugų sektoriaus ateities ir naujų reguliacinių mechanizmų.

Atkreiptas dėmesys, kad Brexit yra ne tik praradimai, bet ir galimybė įvertinti ES biurokratų padarytas klaidas ir galimybė keistis pačiai ES. ES kils grėsmė, jeigu ji neišnaudos šios galimybės, nes kitos ES narės gali sekti JK pėdomis.

Diskusijoje dalyvavo LPK nariai, užsienio reikalų ir ūkio ministerijų atstovai.

Susijusios naujienos

LPK priesakai ir palinkėjimai Lietuvoje išrinktiems Europ...

2024 06 10
Lietuvos PramonininkŲ Konfederacijos Priesakai Ir PalinkĖjimai Lietuvoje IŠrinktiems Europos Parlamento Nariams 2024–2029 MetŲ Kadencijai (presentation)

Balsuokime už vieningą, demokratinę, konkurencingą, ekono...

2024 06 05
Web

E. Stonkutė: Keli regionai jau pakeliui į vystymosi spąst...

2024 05 14
Eglė Stonkutė
Archyvas, ES, Europos Komisija, pramonė, Pranešimai žiniasklaidai, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[3328],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, ES, Europos Komisija, pramon\u0117, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="506">

Įrašykite paieškos frazę: