Lpk Logo Lt

Balsuokime už vieningą, demokratinę, konkurencingą, ekonomiškai ir socialiai tvarią Europos Sąjungą!

2024 06 05

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) kviečia visus savo narius pasinaudoti savo demokratine teise ir balsuoti Europos Parlamento (EP) rinkimuose.

EP yra vienintelė tiesiogiai renkama Europos Sąjungos (ES) institucija, kuri turi įgaliojimus priimti bendrus sprendimus dėl ES teisės aktų ir biudžeto. Be to, dalyvauja skiriant Europos Komisijos narius.

LPK aukštai vertina EP vaidmenį priimant svarbiausius ES sprendimus, kurie daro įtaką visiems gyvenimo aspektams visoje ES – tai apima ir pramonę bei verslą.

Mums svarbu užtikrinti verslo dalyvavimą rinkimuose, nes tai nulems, kas atstovaus Lietuvai EP. Mes siekiame stiprios ir vieningos ES, kuri būtų įtakinga globali veikėja, lyderė pramonės, inovacijų, skaitmeninimo ir tvarumo srityse, ekonomiškai ir socialiai darni ir veiksminga, sugebanti sparčiai reaguoti į iššūkius, priimti sprendimus ir spręsti iškylančias problemas.

Tačiau susiduriame su įvairiomis problemomis. Didžiausią susirūpinimą mums kelia karas mūsų kaimynystėje, aukštos energetikos kainos, infliacija, didelės bankinių paskolų palūkanos, išliekančios kliūtys ES vidaus rinkoje, įmonėms tenkanti reguliacinė našta, kvalifikuotos ir paprastos darbo jėgos trūkumas, švietimo neatitikimas darbo rinkos poreikiams, lėtesnis nei pasaulinių konkurentų ekonominis augimas ir prarandamas konkurencingumas.

Daugelio šių problemų nė viena ES šalis negali išspręsti viena pati. Tik puoselėdami vieningą, demokratinę, konkurencingą ir tvarią ES galėsime realiai pažangiai spręsti šiuos klausimus.

Mums labai svarbu, kad Lietuvoje išrinkti EP nariai palaikytų atvirą dialogą su šalies pramonės ir verslo bendruomene, taip stiprindami mūsų šalies interesų atstovavimą Europoje.

Birželio 9 d. balsuokime už vieningą, demokratinę, konkurencingą, ekonomiškai ir socialiai tvarią Europos Sąjungą!

Susijusios naujienos

Vidmantas Janulevičius. Prognozės keičiasi: apsigauna ne ...

2024 06 27
National Cancer Institute 701 Fjcjlaq Unsplash

Šiaurės, Baltijos ir Vidurio Rytų Europos verslo atstovai...

2024 06 26
Nortf East Flang

Šiaurės–Baltijos šalių verslo konfederacijų susitikimo me...

2024 06 13
Img 8869
EP, ES, Europa, Europos Parlamentas, Europos Sąjunga, Rinkimai"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[4977],"category_name":"Naujienos","tag":"EP, ES, Europa, Europos Parlamentas, Europos S\u0105junga, Rinkimai","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="57">

Įrašykite paieškos frazę: