Lpk Logo Lt

Petro Vileišio nominacija

Petro VileiŠio Nominacija

Petras Vileišis (1851–1926) buvo aukšto išsilavinimo žmogus, talentingas inžinierius, Sankt Peterburge įgijęs du aukštuosius išsilavinimus, mokėjo graikų, lotynų, vokiečių, prancūzų, anglų, lenkų, rusų kalbas. Rusijos imperijoje P. Vileišis buvo pagarsėjęs aukščiausio lygio kelių, geležinkelių ir tiltų statytojas, kesoninių pamatų tiltams įrengimo žymiausias specialistas. Jo statytas geležinkelio tiltas per Nerį ties Jonava, deja, karo metu buvo sugriautas.

Tai – aukščiausio ryškumo Lietuvos atgimimo istorinė asmenybė, vienas žymiausių kovotojų už carinės Rusijos uždraustos lietuvių spaudos laisvę, Lietuvos valstybingumo žadintojas ir didžiulė atrama to laikmečio lietuviškajai inteligentijai. Suprasdamas, kad beraštė tauta pasmerkta išnykti, jis visokeriopai stengėsi pakeisti padėtį, nuosekliai ir nepailstamai siekė šio tikslo. Tam jis paaukojo didžiulį savo asmeninį kapitalą ir sugebėjimus. Kadangi tuo metu nebuvo lietuviškų mokyklų ir lietuviškų vadovėlių, P. Vileišis ėmėsi juos rašyti. Jo parašyta ir 1903 m. išspausdinta knyga „Įrankis pagerinimui ir sutaisymui šosejų ir paprastųjų kelių“ – pirmas lietuviškas standartas Lietuvos kelių statybai. Norėdamas užpildyti lietuviškos raštijos tuštumą, P. Vileišis taip pat rašė apysakaites, patarimus ūkininkams, vertė į lietuvių kalbą ir išleido užsienio autorių knygutes ūkio klausimais. P. Vileišis taip pat ir lietuviškos dramos pradininkas. Jis įkūrė pirmą lietuvišką dienraštį „Vilniaus žinios“, kartu su broliu Jonu Vileišiu ir kitais – dienraštį „Lietuvos žinios“, finansiškai rėmė „Aušrą“ ir „Varpą“

Jo veiklos užmojai buvo labai platūs ir įvairiapusiai. P. Vileišis, vienas pirmųjų Lietuvos verslininkų, verslininkystės ideologų, reikalavo aukštos dorovinės kultūros verslininkystėje, pats rodė pavyzdį. Jis supažindino lietuvių visuomenę su daugybe amatų, diegė naują požiūrį į amatus, pramonę bei žemės ūkį, buvo įsitikinęs, kad nuolat augant gyventojų skaičiui pragyventi iš žemės ūkio bus neįmanoma, teigė, kad vienintelė reali alternatyva – imtis prekybos ir pramonės. Žemės ūkyje jis siūlė taikyti modernesnius ūkininkavimo metodus, kategoriškai pasisakė prieš žemės valdų skaidymą, smulkinimą, o nuosavybės neliečiamumą laikė vakarietiškos kultūros pamatu. P. Vileišis 1901 m. Vilniuje įkūrė pirmą lietuvišką pramonės įmonę, 1904 m. – pirmą lietuvišką knygyną ir pirmą lietuvišką spaustuvę.

LPK Petro Vileišio vardinė nominacija

Norėdama pagerbti P. Vileišį, pabrėžti ir priminti visuomenei jo svarbius nuopelnus, pakviesti Lietuvos žmones puoselėti šio iškilaus lietuvio atminimą, LPK 2003 m. įsteigė P. Vileišio vardo nominacijas ir jomis už įvairius nuopelnus kasmet apdovanoja Lietuvos ir užsienio piliečius:

 • P. Vileišio Aukso medalis ir P. Vileišio skulptūrinis portretas Lietuvos piliečiams už asmeninius nuopelnus versle, už verslo plėtrą, verslo aplinkos ir verslo kultūros tobulinimą, mecenatinę paramą, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje.
 • P. Vileišio Aukso medalis ir P. Vileišio skulptūrinis portretas užsienio piliečiams ir organizacijoms už nuopelnus, pateikiant užsienio visuomenei Lietuvos istorinį paveldą, pasiekimus reformuojant ir modernizuojant šalies nūdienos gyvenimą, ekonomiką, ūkį, prisidedant prie Lietuvos pramonės ir verslo kilimo.
 • P. Vileišio skulptūrinis portretas ir 1000 eurų premija Lietuvos studentams, kuriems būdingas noras ir pastangos suvokti bei ugdyti savyje verslumo mąstyseną ir bruožus, pilietinės pareigos ir atsakomybės supratimą, siekiantiems aukštojo išsilavinimo, gero pasiruošimo produktyviam darbui verslo srityje, pasiekusiems geriausių akademinių rezultatų, aktyviai dalyvaujantiems visuomeninėje veikloje, gerbiantiems Lietuvos istorinį paveldą.
 • P. Vileišio skulptūrinis portretas ir 500 eurų premija Lietuvos moksleiviams, aktyviai ir žingeidžiai siekiantiems sėkmingo mokymo programos įsisavinimo, kuriems būdingas noras ir pastangos suvokti bei ugdyti savyje verslumo mąstyseną ir bruožus, dėmesys Lietuvos istorijos paveldui, pilietinės pareigos ir atsakomybės aukštas supratimas, visuomeninė veikla.

Daugiau informacijos:

Nominacijos skyrimo tvarka

Pasiūlymus P. Vileišio vardinei nominacijai gali teikti: asocijuotos verslo organizacijos; aukštosios mokyklos; vidurinės mokyklos, gimnazijos; LPK nominacijų laureatai; Moksleivių parlamentas, studentų sąjungos.

Pasiūlymai dėl laureatų P. Vileišio vardinei nominacijai pateikiami LPK Prezidiumo patvirtintam P.Vileišio nominacijų komitetui, kuris organizuoja ir atlieka su tuo susijusį darbą.

Kandidato nominacijai pristatymo dokumentuose pateikiama:

 • trumpa biografija (CV);
 • veikla: versle; mokslo ir studijų srityje; visuomeninė veikla; mecenatinė parama; įtaka, ugdant žmonių pilietiškumą; kita kandidatui palanki informacija.

Kandidato nominacijai pristatymo dokumentai priimami kasmet iki lapkričio 1 d.

P. Vileišio nominacijų komitetas pateiktus pasiūlymus išnagrinėja, įvertina ir pateikia savo išvadas LPK Prezidiumui iki lapkričio 10 d.

Galutinį sprendimą dėl nominacijos suteikimo priima LPK Prezidiumas. Apdovanojimo sertifikatą pasirašo LPK Prezidentas.

Nominacijos skiriamos kiekvienais metais gruodžio mėnesį ir įteikiamos LPK šventiniame renginyje. Nominacijas įteikia Ministras Pirmininkas ir LPK Prezidentas. Visiems asmenims, kurie pagerbti P. Vileišio vardo nominacija, įteikiamas sertifikatas.

Nominacijos laureatai

2023 metai
 • Rokas Slančiauskas, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos ketvirtos klasės mokinys
 • Antanas Zinovičius, Viniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakulteto Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros doktorantas
 • Andrius Pranckevičius, AB „Kauno grūdai“ vadovas ir AB „Akola Group“ valdybos pirmininko pavaduotojas.
 • Mantas Agentas, UAB „Mantinga“ vadovas.
2022 metai
 • Arvydas Paukštys, „Teltonika“ įkūrėjas
 • Dalius Trumpa, AB „Rokiškio sūris“ direktorius ir vienas savininkų
2020 metai
 • Petras Narbutas, įmonių grupės NARBUTAS įkūrėjas
 • Darius Zubas, Linas Agro Group vadovas, „KG Group“ valdybos pirmininkas
2019 metai
 • Alvydas Stulpinas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas ir Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas
 • Mantas Lukauskas, Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto, Taikomosios matematikos katedros doktorantas
 • Skaistė Venckevičiūtė, Jonavos  Jeronimo Ralio gimnazijos 12 klasės mokinė, Lietuvos Junior Achievement  mokomosios moksleivių bendrovės vadovė
2018 metai
 • Vidmantas Janulevičius, SIA „Global BOD Group“ valdybos pirmininkas
 • Laurynas Mačiulis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aeronautikos inžinerijos katedros doktorantas
 • Simas Kontrimas, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 3a klasės mokinys
2017 metai
 • Kęstutis Vanagas, AB „YIT Kausta“ generalinis direktorius,
 • Viktorija Tauraitė, Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos katedros doktorantė,
 • Domantas Kilda, Kauno Saulės gimnazijos 12 klasės mokinys, MMB “DK Vacuum Tube Audio Design” vadovas.
2016 metai
 • Lina Minderienė, AB „Lietuvos paštas“ generalinė direktorė
 • Gintautas Pangonis, AB „Grigeo Grigiškės“ ir Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ prezidentas
 • Aistė Kveselytė, Kauno technologijos universiteto taikomosios chemijos specialybės trečio kurso studentė
 •  Jonas Pukšta, Vilniaus licėjaus 12 klasės mokinys

2015 metai
 • Prof. Vytautas Landsbergis, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos vadovas, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras
 • Audrius Pauža,  AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ KLASCO generalinis direktorius
 • Prof. habil. dr.Petras Baršauskas, Kauno technologijos universiteto rektorius
 • Aida Barkauskaitė, Kauno technologijos universiteto finansų programos magistrantūros studijų studentė,
 • Tadas Žaliauskas, Marijampolės Marijonų gimnazijos abiturientas

2014 metai
 • Arnoldas Šileika, AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinis direktorius
 • Prof. Juozas Domarkas,  ilgametis Nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas
 • Eglė Vaičiukynaitė, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto doktorantė
 • Lukas Kaminskis, Telšių „Džiugo“ gimnazijos moksleivis

2013 metai
 • Valdas Adamkus, kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas
 • Antanas Vytautas Andrulionis, buvęs ilgametis Alytaus šaldytuvų gamyklos „Snaigė“ generalinis direktorius ir Alytaus krašto pramonininkų asociacijos prezidentas
 • Mantas Jurgutis, Vytauto Didžiojo universiteto studentas
 • Lukas Kornelijus Vaičiakas, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos moksleivis ir mokinių prezidentas

2012 metai
 • Jonas Dastikas, AB „Lifosa“ generalinis direktorius
 • Pranas Noreika, buvęs ilgametis Lietuvos elektrinės generalinis direktorius, Lietuvai nusipelnęs inžinierius
 • Aistis Ramanauskas, Mykolo Romerio universiteto magistrantas
 • Ugnė Jakubauskaitė, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos moksleivė

2011 metai
 • habil. dr. Benediktas Juodka, Vilniaus universiteto rektorius
 • Aloyzas Kuzmarskis, Klaipėdos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas
 • Liudas Skierus, UAB „Vičiūnai“ įmonių grupės bendrasavininkas ir valdybos narys
 • Emanuelis Zingeris, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo 1990 m. kovo 11 d. akto signataras

2010 metai
 • habil. dr. Jonas Aničas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Petro Vileišio nominacijos komiteto pirmininkas
 • Irena Degutienė, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė
 • prof. Jonas Kubilius, ilgametis Vilniaus universiteto rektorius
 • habil. dr. Viktoras Butkus, chemikas, tarptautinės kompanijos „Thermo Fisher Scientific“ konsultantas
 • Rasa Šimulionytė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentė
 • Martynas Radzevičius, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentas
 • Audrius Narbutas, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos moksleivis
 • Tomas Taluntis, Švenčionių raj. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos moksleivis

2009 metai
 • Robertas Dargis, UAB „Eika“ direktorius, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidiumo narys
 • Tautvydas Barštys, Kauno grūdų įmonių grupės „KG Group“ valdybos pirmininkas, Lietuvos grūdų perdirbimo įmonių asociacijos prezidentas
 • Mantas Kavaliauskas, Kauno technologijos universiteto studentas
 • Justinas Butkevičius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentas
 • Aidas Malakauskas ir Paulius Turskis, Kauno „Saulės“ gimnazijos moksleiviai

2008 metai
 • Visvaldas Matijošaitis, įmonių grupės „Vičiūnai“ valdybos pirmininkas
 • Raimundas Galvelis, Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto magistrantas
 • Greta Drumstaitė, Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokinė

2007 metai
 • Prof. Kaziemiera Danutė Prunskienė, Akto dėl Lietuvos nepriklausomos Valstybės atstatymo signatarė, Lietuvos žemės ūkio ministrė
 • Mykolas Laimutis Aleliūnas, Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Vykdomosios direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotojas
 • Jonas Sirvydis, Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos prezidentas, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos viceprezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Prezidiumo narys
 • Audrus Jankauskas, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantas
 • Andrius Dambrauskas, Ramygalos gimnazijos moksleivis

2006 metai
 • Česlovas Juršėnas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signataras, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas
 • Adakras Vincentas Šeštakauskas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Prezidiumo narys bei Statybos reikalų komiteto pirmininkas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas
 • Tomas Tamulevičius, Kauno technologijos universiteto magistrantas
 • Karolis Bacevičius, Vilniaus Užupio gimnazijos moksleivis

2005 metai
 • Antanas Butkus, AB „YIT Kausta“ generalinis direktorius, Lietuvos statybininkų asociacijos viceprezidentas
 • Jonas Biržiškis, AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius, technikos mokslų daktaras, Lietuvos valstybinės premijos laureatas
 • Rimvydas Jasinavičius, Mykolo Romerio universiteto profesorius, technikos mokslų daktaras, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas
 • Petras Ramanauskas, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos moksleivis
 • Laimonas Petkus, Ariogalos vidurinės mokyklos moksleivis

2004 metai
 • Jonas Karčiauskas, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas
 • Alfonsas Jaras, AB „Montuotojas“ generalinis direktorius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos narys, Baltijos šalių ir Vokietijos ūkio asociacijos prezidiumo narys
 • Vytautas Jonas Sirvydis, Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centro vadovas
 • Juozas Karmazas, Vilniaus universiteto studentas
 • Vidmantas Zemleris, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos moksleivis

2003 metai
 • J. E. Algirdas Mykolas Brazauskas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signataras, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
 • J. E. Aleksandras Kvasnevskis, Lenkijos Respublikos Prezidentas
 • Dr. Bronislovas Lubys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signataras, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
 • Juozas Magelinskas, įmonių grupės „Megrame“ prezidentas, Lietuvos statybininkų asociacijos viceprezidentas, Lietuvos langų ir durų gamintojų asociacijos prezidentas
 • Edita Baltrėnaitė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrantė
 • Diana Savickytė, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos moksleivė

Įrašykite paieškos frazę: