Lpk Logo Lt

Lietuviško gaminio tarmiškiausias pavadinimas

LietuviŠko Gaminio TarmiŠkiausias Pavadinimas

Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvių kalbos institutas organizavo konkursą „Lietuviško gaminio tarmiškiausias pavadinimas“. Konkurso tikslas – išrinkti lietuviškus gaminius (paslaugas), kuriems gali būti suteiktas tarmiškiausio lietuviško gaminio (paslaugos) pavadinimo nugalėtojo vardas.

Regionų tarmėse atsispindi unikalus gyvenimo būdas, verslo pobūdis ir specifika, etninės kultūros gyvybingumas, todėl šiuo konkursu siekiama atskleisti, kad turtingos savo vaizdingumu regioninės tarmės yra priemonė parodyti gaminių išskirtinumą ir didinti jų konkurencingumą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Taip siekiama stiprinti gyvos, aktyvios, verslios lietuvių kalbos ir jos tarmių pamatus, siejant lietuvių kalbą bei jos tarmes su regioniniu išskirtinumu ir konkurencingumu. Konkursas taip pat padeda skatinti Lietuvos gamintojus kurti ir naudoti tarminius gaminių (paslaugų) tarmiškus pavadinimus, imtis naujų rinkodaros ir komunikacijos formų, naudojant įvietintus įmonių, paslaugų ar gaminių pavadinimus, plačiau versle naudoti lietuvių kalbos išteklius.

Dėl platesnės informacijos ir konsultacijų kreiptis į Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos socialinės plėtros skyriaus vadovą Valdą Kaminską, tel. 8-5- 2637861, el. p.  Valdas.Kaminskas@lki.lt.

Daugiau informacijos:

Konkurso nuostatai

Laureatai

2015 metai

I vieta. UAB „Rūta“ už keturių skonių želė saldainių pavadinimą „Uogainė“

II vieta. VšĮ Šilutės turizmo informacijos centras už gaminio pavadinimą Pamario žuvėjų giliukai

Įrašykite paieškos frazę: