Lpk Logo Lt

Administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos projektas

Norway Grants E1454206121198

Lietuvos Respublikos ir Norvegijos karalystes institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, projekto kodas Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011.

Projektu siekiama apjungti Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės kovos korupcija institucijas ir 10 Lietuvos savivaldybių į bendradarbiavimo tinklą, siekiant perimti gerąją Norvegijos Karalystės patirtį korupcijos prevencijos srityje vietos savivaldos institucijose. Projektas prisideda prie dalyvaujančių savivaldybių darbuotojų kompetencijų didinimo ir švietimo korupcijos prevencijos srityse. Projekto veiklos skatina antikorupcinių priemonių kūrimą vietos ir regionų lygiu, perteikia Norvegijos karalystės žinias ir gerąją patirtį antikorupcinių priemonių kūrimo ir korupcijos prevencijos vietos ir regiono lygiu švietimo srityse, parengia konkrečias ilgalaikes priemones (metodiką, mokymo vadovas, atvejų studijas), kaip didinti valstybės tarnautojų veiklos skaidrumą bei gerinti administracinius ir viešuosius gebėjimus valstybės ir savivaldybių institucijose korupcijos prevencijos srityje.

Projekto rezultatai

Vadovėlis „Korupcijos rodiklių identifikavimo ir matavimo metodika“ (atsisiųsti)

Projekto vykdymo laikotarpis

2015-09-08 – 2016-04-30

Projekto partneriai

 1. Ignalinos rajono savivaldybės administracija
 2. Alytaus miesto savivaldybės administracija
 3. Plungės rajono savivaldybės administracija
 4. Joniškio rajono savivaldybės administracija
 5. Jurbarko rajono savivaldybės administracija
 6. Kelmės rajono savivaldybės administracija
 7. Lazdijų rajono savivaldybės administracija
 8. Rietavo savivaldybės administracija
 9. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
 10. Rokiškio rajono savivaldybės administracija
 11. Nęringslivets Hoved-organisasjon
 12. VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras
 13. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
 14. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
 15. BI Norwegian Business School
 16. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Aktualūs dokumentai

Projekto naujienos

Įrašykite paieškos frazę: